Tekstit

Uusin julkaisu

Mitä eläinkommunikoinnissa tapahtuu?

Kuva
Eläinkommunikointi on sanatonta, kahdensuuntaista viestintää ihmisen ja eläimen välillä; eläimen kuuntelemista ja viestien lähettämistä eläimelle. Eläimeen keskityttäessä, eläimeltä pystytään saamaan erilaisia tuntemuksia ja mielikuvia, jotka voidaan muuttaa sanoiksi ymmärrettävään muotoon.

Mutta miten kommunikointi eläimen kanssa käytännössä tehdään ja mitä sen aikana tapahtuu?

Itse uskon, että meistä jokainen on eläinkommunikoija. Osalla tämä taito on ollut käytössä pienestä lapsesta lähtien, osa ottaa tämän taidon käyttöönsä aikuisena ja osa ei erilaisista syistä valjasta tätä taitoa käyttöönsä lainkaan. Silti uskon, että jokainen, joka haluaa kommunikoida eläinten kanssa, onnistuu siinä. Jos ei muuten, niin harjoittelun kautta.
Itse teen eläinkommunikointeja työkseni. Sitä varten, koska jokainen meistä ei ole ottanut vielä käyttöön taitoa kommunikoida eläinten kanssa. Voi olla, että vielä koittaa se päivä kun eläinkommunikoijien työ muuttuu tarpeettomaksi, koska tästä taidosta on …

Eläinkommunikointi edesmenneiden eläinten kanssa

Kuva
Eläinkommunikointi onnistuu yhtä lailla sekä edesmenneiden että elävien eläinten kanssa.
Eläimen kuoltua, eläin jättää kehonsa ja jatkaa vain eri olomuodossa matkaansa kantaen mukanaan edelleen oman persoonansa sekä muistonsa.
Edesmenneiden eläinten kanssa kommunikointi on usein jopa helpompaa ja sujuvampaa, kuin vielä elossa olevien. Tämä johtuu siitä, että edesmenneiden energiat ovat vapaita maan päällä mahdollisesti koetuista negatiivisista asioista. Eläin ei heijasta enää esimerkiksi ihmiseltä koettua stressiä, vaan voi keskittyä vapautuneesti kommunikointiin ja välittää terveiset omalle ihmiselle.
Pääsin tekemään kommunikoinnin itselleni ennestään tuntemattoman, edesmenneen Tomppa-koiran kanssa sekä sain Tompan omalta ihmiseltä luvan julkaista kyseisen kommunikoinnin.
Kommunikoinnissa käyn läpi Tompan maan päällä vietettyä elämää sekä aiheita, jotka Tompan oma ihminen halusi kommunikoinnissa selvitettävän. Lisäksi loppuun Tomppa halusi tuoda muutaman neuvon oman ihmisensä elämään…

Millainen eläinkommunikointi on?

Kuva
Kun teen eläimen kanssa kommunikoinnin, lopputulosta ei voi koskaan tietää etukäteen. Jokainen eläin on oma yksilönsä ja persoonansa, näin ollen jokainen kommunikointikin on omanlaisensa. Eläinkommunikoinnissa annetaan eläimen tuoda asioita esille niin kuin eläin itse haluaa. Tämän lisäksi voidaan esittää kysymyksiä eläimelle, jos eläimen oma ihminen haluaa selvyyttä johonkin tiettyyn asiaan.

Eläinkommunikoinnit tehdään aina luottamuksellisesti. Kommunikoija ei puhu esille tulevista asioista muille kuin eläimen omalle ihmiselle.

Olen saanut erillisen luvan julkaista alla olevan kommunikoinnin. Näin kaikki voivat saada hieman osviittaa millainen eläinkommunikointi voi olla.

Kommunikointi jonka julkaisemiseen sain luvan, on tehty itselleni ennestään tuntemattoman kahdeksan vuotiaan Jarppi nimisen hevosen kanssa etäkommunikointina.

Kommunikointi Jarpin kanssa
Näen Jarpin liikkeessä ja samaan aikaan miettimässä asioita sekä keskittymässä mitä ympärillä näkyy. Luonteeltaan moneen asiaan yht…